آیا قیمت بنزین در ایران ارزان است؟

آیا قیمت بنزین در ایران ارزان است؟

آیا قیمت بنزین در ایران ارزان است؟

گفته می شود بنزین در ایران ارزان است و حتی در بسیاری از موارد نیز گفته می شود بنزین از آب نیز ارزانتر است. و به همین دلیل هر روزه مقدار بسیار زیادی بنزین به کشور های همسایه که قیمت بنزین در آنها چندین برابر ایران است قاچاق می شود.به عنوان مثال بنزین در ترکیه تا ۱۴ برابر، در عراق ۷ برابر، در امارات ۶.۵ برابر، در پاکستان ۸ برابر،  در افغانستان ۷.۲ برابر و در ترکمنستان و آذربایجان هم حدود ۵ برابر ایران است. بلی بنزین در قیاس با دیگر کشور ها ارزان است. و براحتی می توان نتیجه گیری کرد که برای هدر رفت این سرمایه ملی و جلوگیری از قاچاق سوخت بهترین کار، همان گران کردن این فراورده با ارزش است تا قیمت آن به قیمتهای جهانی نزدیکتر شود. اما باید یک عامل مهم دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد و آن برابری قیمت بنزین و درآمد ماهیانه خانوار ها در کشور هاست.

بر اساس اطلاعات هزینه- درامد خانوار در سال ۱۳۹۷، درآمد متوسط ماهیانه هر خانوار شهری برابر با ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. قیاس هزینه های مصرف ۴۰ لیتر بنزین در ماه با متوسط درآمد اعلامی از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد، خرید ۴۰ لیتر بنزین ۱.۱ درصد از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می دهد. این نسبت در مقایسه با اکثر کشورهای نفتی بالا و در قیاس با اکثر کشورهای توسعه یافته پایین است.

 محاسبات آماری نشان می دهد به طور متوسط خرید ۴۰ لیتر بنزین در ماه ۰.۴ درصد از درآمد خانوار قطری،۰.۶ درصد درآمد ماهیانه خانوار آمریکایی، ۰.۶ درصد درآمد ماهیانه خانوار کویتی و ۰.۶ برابر درآمد خانوار اماراتی را در بر می گیرد. این رقم در کشورهایی چون کانادا و نروژ بین ۱.۱ یا ۱.۲ درصد است. در فرانسه، کره جنوبی، هنگ کنگ و ایتالیا، رقمی بین ۲ تا ۲.۶ درصد از درامد خانوار صرف خرید ۴۰ لیتر بنزین می شود.

 به این ترتیب وضعیت ایران مشابه کشورهایی چون کانادا و نروژ است که از نظر گستردگی حمل و نقل عمومی بر ایران برتری آشکاری دارند.

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه