خواستن، توانستن است

خواستن، توانستن است

بارها جمله ” خواستن، توانستن است” را شنیده ایم. اما شاید هیچ وقت به این جمله اهمیت لازم را در زندگیمان نداده ایم. و همیشه برای عدم موفقیت هایمان در زندگی بهانه کافی را داشته ایم. اما خانم فاطمه حمامی با ۸۵% معلولیت اهل کاشان و یا آقای «آداما ترائورا» نقاش ۴۰ ساله اهل ساحل عاج که بدون دست و پا به دنیا آمده است، نشان داده اند، خواستن توانستن است، و معلولیت را بهانه ای برای عدم موفقیت نکردند و در جهت رسیدن به خواسته هایشان کوتاه نیامدند.

پس چرا ما نتوانیم به آنچه که می خواهیم نرسیم؟

فاطمه حمامی
خانم فاطمه حمامی با علی دایی
فاطمه حمامی
استاد شجریان
آداما ترائورا

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه