سیستم تخلیه واترجت

سیستم تخلیه واترجت

سیستم تخلیه واترجت چیست؟

سیستم تخلیه واترجت (Water-Jet Flushing System)

سیستم تخلیه واترجت یکی از انواع سیستم‌های نوین تخلیه با روش شوتینگ ریم‌جت (Rim-Jet) است. در این سیستم، علاوه بر آبریزهای سیستم ریزشی، آب از طریق کانالی از مخزن آب به شوتینگ ریم‌جت (Rim-Jet) که در عمق کاسه تعبیه شده، هدایت می‌شود و همزمان به‌وسیله آبی که از آبریز بالای کاسه (همانند سیستم ریزشی) برای شستشوی کاسه جاری می ‏شود، فشار مضاعف ایجاد شده و عمل تخلیه در زمانی کوتاه و با حجم کمتر آب نسبت به سیستم‌های دیگر انجام می‌شود.  . توالت فرنگی واترجت دارای صدای کمتر می باشد و همچنین استفاده از فلاش دوزمانه از دیگر مزیت های این گونه از فرنگی ها به حساب می آید. خروجی توالت فرنگی واترجت معمولا بزرگ (۱۰) هستند.

سیستم تخلیه واترجت

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه