پشتکار

پشتکار

شاید بسیار از مواقع از خود پرسیده ایم که دلیل موفقیت برخی ها چیست؟

یکی از مهمترین دلایل موفقیت هر کسی در زندگی پشتکار و داشتن هدفی مشخص برای موفقیت است. باید به خاطر داشته باشیم که با سستی و تنبلی نمیتوان به موفقیت رسید. فیلم کوتاه زیر مصاحبه با برخی از کسانی است که آنها را می شناسیم . و خود به این امر اقرار می کنند. دیدن این فیلم کوتاه و جالب رو به همگان توصیه می کنم.

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه