کاهش تورم

دنیای‌اقتصاد : آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده نشان می‌دهد که حرارت تورم در نیم‌سال نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نصف شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در نیم‌سال نخست سال جاری افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به میزان ۶/ ۱۰ درصد ثبت شده است. اما در مدت مشابه سال قبل، به میزان ۲۱ درصد به سطح قیمت‌ها افزوده شده است. این موضوع به معنی «کاهش قیمت‌ها» نیست، بلکه نشان می‌دهد «میزان افزایش قیمت‌ها» نصف سال قبل بوده است. در کنار این موضوع، آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در شهریور ۴ نکته دیگر نیز در بردارد. نخست اینکه نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه تابستان به ۵/ ۰ درصد رسیده و کمترین سطح یک سال و نیم اخیر را ثبت کرده است. نکته دوم نیز اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۱۷ واحد درصدی طی ۵ ماه منتهی به شهریور ماه به سطح ۳۵ درصد رسیده است. موضوع سوم این است که شهریور ماه آخرین ماهی است که روند نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه افزایشی بوده و از ماه آینده این متغیر نیز وارد مسیر نزولی خواهد شد. در نهایت نکته چهارم این گزارش نیز این است که در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه در بخش «روستاها» به سطح صفر رسیده و افزایش قیمت ۵/ ۰ درصدی قیمت‌ها تنها به دلیل تغییر قیمت‌ها در مناطق «شهری» بوده است.

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه