گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹۸

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹۸

تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریور ماه سال « گزارش ۱۳۹۸ که برگرفته از آمارهای خام سامانه »
ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و
منتشر شده است. بر اساس این گزارش:
– در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۸ / ۲ هزار واحد مسکونی رسید
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳ / ۱۵ و ۰ / ۷۳ درصد کاهش نشان می دهد.
– در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۷ / ۱۲۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸ / ۲ درصد کاهش و ۵ / ۵۶ درصد افزایش نشان میدهد.
خاطر نشان می نماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی <تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران> می باشد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمرر بنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۲۷۸۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۸ / ۴۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با شهریور ماه سال قبل حدود / ۳واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

برای مطالعه کامل مطلب و جدول ها، فایل PDF زیر را باز کنید:

ارسال دیدگاه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه