هود کنترل دار استیل البرز مدل SA 119

هود کنترل دار استیل البرز مدل SA 119