گاز صفحه ای سیمر G570

برای خرید عمده  تماس گرفته شود.